Adaptacja do przedszkola

Program adaptacyjny

„Witaj nowy przedszkolaku” to program stworzony, opracowany i przez kilka lat realizowany przez naszą nauczycielkę, Jolę Lorbiecką. Dzieci i ich rodzice przeżywają pierwszego września ogromny stres z powodu rozstania.
Dlatego też: każdego roku, w okresie letnim, nauczyciele naszego przedszkola organizują zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola (data i harmonogram w zakładce 'nabór do przedszkola’)
Zapoznajemy wówczas dzieci z przedszkolem, grupą i paniami. Dzieci bawią się, śpiewają piosenki, rysują i poznają pierwsze umowy w grupie.
Chcemy pokazać naszym nowym wychowankom, że przedszkole to nic strasznego i można tu spędzić miło czas.
Wszystkie spotkania odbywają się w obecności rodziców, którzy mają okazję obserwować je, częściowo w nich uczestniczyć, zadawać pytania.
Każdy cykl spotkań kończy się zebraniem z rodzicami, na którym przedstawiamy harmonogram dnia w przedszkolu, załatwiamy sprawy organizacyjne, omawiamy wybiórczo plan pracy z dziećmi i odpowiadamy na wiele pytań.
W spotkaniu uczestniczy lektorka języka angielskiego, która opowiada o rewelacyjnej metodzie nauki języka metodą guwernantki.