Język angielski

Grupy anglojęzyczne

Od wielu lat nasze przedszkole szczyci się nazwą PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE.

Rodzicom poszukującym ciekawych, sprawdzonych i skutecznych metod nauki języka angielskiego proponujemy grupy angielskojęzyczne, w których nauczycielki przedszkola współpracują z lektorkami zatrudnionymi przez 'My Little School’. Ta szkoła istnieje od 1989 r. i prowadzi działalność na terenie kilku przedszkoli w Trójmieście, a z naszym przedszkolem współpracuje od 1993 r., oferując intensywną naukę języka metodą guwernantki.

Założeniem tej metody jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym jako drugim językiem własnym.
W tym celu w grupach anglojęzycznych, oprócz nauczycielek przedszkola, pracują lektorki (posiadająca odpowiednie wykształcenie pedagogiczne i językowe), z którymi porozumienie się jest możliwe jedynie w języku angielskim.
Aby nauka była skuteczna, kontakt z lektorką musi być systematyczny i obejmować możliwie szeroki zakres naturalnych sytuacji komunikacyjnych. Lektor języka angielskiego przebywa z dziećmi każdego dnia przez 5 godzin.
Metoda uwzględnia ogromne możliwości małych dzieci (każde dziecko ma zadatki na geniusza, ponieważ pojemność kory mózgowej w tym okresie jest olbrzymia), jak również ograniczenia wynikające z niedojrzałości percepcyjnej, emocjonalnej i fizycznej. Dzieci najefektywniej uczą się, kiedy dobrze się bawią i kiedy są bardzo zainteresowane, zaintrygowane tematem. Sytuacje, w których dziecko poszukuje pomocy albo chce się podzielić emocjami, stwarzają wspaniałą okazję do rozwijania umiejętności językowych. W związku z powyższym dzieci mają specjalnie opracowane i dostosowane do wieku zajęcia zorganizowane (na których w sposób naturalny przyswajają słówka, zwroty grzecznościowe, podstawy gramatyki, wierszyki, piosenki). Mają także okazję do wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce, bo przecież 'Miss’ trzeba poprosić po angielsku o zawiązanie buta, pomoc w łazience, o kartkę do rysowania, o temperówkę, o narysowanie królewny, o dokładkę przy obiedzie. Również po angielsku pytamy czy pójdziemy dziś na plac zabaw, czy możemy się teraz bawić klockami, czy będzie rytmika, a jeśli trzeba naskarżyć na kolegę – to też po angielsku. Wszystkie te sprawy można by oczywiście załatwić po polsku z drugą panią (w grupie cały czas przebywa także nauczycielka polska), ale dzieciom sprawia ogromną radość, gdy udaje im się porozumieć z 'Miss’, która przecież 'nic nie rozumie po polsku’.
Tematyka przyswajania języka angielskiego podporządkowana jest obowiązującej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz programowi przedszkola, ale ponadto dzieci mają okazję zapoznać się z kulturą i tradycjami angielskimi:

Zdjęcie:      Zdjęcie:

  • odbywają się imprezy w języku angielskim z udziałem animatorów,
  • organizowany jest Tydzień Angielski, Dzień Świętego Patryka i inne.
  • przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, dowiadują się, co to są: Christmas pudding i crackers i gdzie Santa Claus zostawia prezenty angielskim dzieciom; poznają angielskie kolędy i zadziwiają Świętego Mikołaja śpiewając mu po angielsku piosenkę o Rudolphie,
  • przed Wielkanocą często 'pieką’ hot cross buns i urządzają egg hunting;
  • wiedzą, co to jest 'Big Ben’ i 'Stonehenge’, jak powinien wyglądać 'monster’ z Loch Ness

w naszym przedszkolu wszystkie grupy są anglojęzyczne i uczęszczają do nich  dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat
W grupie angielskojęzycznej pobierana jest dodatkowa opłata za naukę języka.

Lekcje języka angielskiego zgodnie z obowiązującą podstawą wychowania przedszkolnego:
W naszym przedszkolu odbywają się również dodatkowe – darmowe zajęcia języka angielskiego, jak w każdym przedszkolu w Polsce. W ramach tych zajęć (jest to przeważnie raz w tygodniu w mniejszych grupach) dzieci utrwalają swoje wiadomości. Zajęcia są prowadzone na dużo wyższym poziomie niż proponowane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.