Oferta

Nasza oferta jest zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zainteresowaniami dzieci 🙂

Dbamy, aby nasze przedszkolaki harmonijnie rozwijały:
– umiejętności społeczne (porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych),
– samoobsługę, nawyki higieniczne i kulturalne oraz czerpały satysfakcję z umiejętności utrzymania ładu i porządku,
– komunikację (wszystkie aspekty rozwoju mowy),
– rozwój intelektualny (poznawanie i rozumienie siebie i swojego otoczenia),
– sprawność ruchową i dbały o swoje zdrowie,
– świadomość konieczności dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych,
– wrażliwość estetyczną (wychowanie przez sztukę: muzykę, małe formy teatralne, techniki plastyczne),
– zainteresowania techniczne (zabawy konstrukcyjne, majsterkowanie),
– zainteresowanie światem przyrodniczym (istota zjawisk atmosferycznych i unikanie zagrożeń, poszanowanie roślin i zwierząt,
– zdolności matematyczna,
– gotowość do podjęcia nauki czytania i pisania,
– poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej),
– tolerancję wobec osób innej narodowości i pochodzących z innego kręgu kulturowego.

Zapraszając rodziców i dzieci do naszego przedszkola oferujemy również:
– zajęcia rytmiczne,
– terapię logopedyczną,
– taniec towarzyski,
– intensywną naukę języka angielskiego w grupach anglojęzycznych (informacje w zakładce 'język angielski’ ),
– religię,
– zajęcia musicalowe
– zajęcia judo i szachów,
– gimnastykę korekcyjną

W naszej stałej ofercie znajdują się:
– koncerty muzyczne „Bajnutek” . Co miesiąc przedszkole gości panią Barbarę Żurowską-Sutt, która oprowadza dzieci po krainie muzyki. W koncertach biorą udział muzycy grający na różnych instrumentach lub zespoły z różnych zakątków świata. Dzieci poznają brzmienie i budowę instrumentów muzycznych, różne rodzaje muzyki, taniec lub balet a to wszystko jest wspaniale opowiedziane dźwiękami muzyki,

– zajęcia z cyklu „Ciekawy Świat” prowadzone przez inżyniera fizyki raz w miesiącu. Poprzez obserwacje prowadzonych doświadczeń dzieci poznają zjawiska otaczającego świata i angażują się w poznanie tajników chemii, fizyki i biologii,

– przedstawienia teatralne. Raz w miesiącu już od samego rana aktorzy rozkładają na holu dekoracje i przygotowują się do przedstawienia. Przyjeżdżają grupy teatralne z różnych stron Polski, aby dzieci mogły obejrzeć prawdziwy teatrzyk. Aktorzy grają zarówno na planie żywym, jak i za pomocą technik lalkowych. Każde przedstawienie jest okraszone piękną muzyką.