Rozkład dnia

6.00-8.10
schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci, wykonywanie zadań indywidualnych, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne
8.10
śniadanie i mycie zębów,
8.25
zabawy dowolne, prace porządkowe,
schodzenie się dzieci, które nie jedzą z nami śniadania: do 8.30
9.00
zajęcia i zabawy edukacyjne z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego,
10.00
drugie śniadanie,
10.10
zabawy na powietrzu, zabawy swobodne i zorganizowane,
11.45
czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu,
12.00
obiad (drugie danie)
12.30
odpoczynek poobiedni: leżakowanie (gr.I „Kangurki”),
zajęcia relaksacyjne, czytanie książek (gr. II,III,IV), zabiegi higieniczne – mycie zębów,
zajęcia dodatkowe wg harmonogramu,
zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, praca w małych zespołach i indywidualna,
14.15
obiad (zupa)
14.30 – 17.00
rozchodzenie się dzieci, zabawy i gry dydaktyczne, zabawy tematyczne, pobyt na powietrzu, kontakty z rodzicami, czynności porządkowe.