Harmonogram pracy na rok 2018/2019

harmonogram na rok szkolny 2018/2019 zostanie umieszczony po jego zatwierdzeniu.

W roku szkolnym 2018/2019 przedszkole realizuje projekty:

MIESIĄC ZADANIA DLA CAŁEGO PRZEDSZKOLA
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
  • udział w kampanii „Rowerowy maj”
  • wycieczka na gdańską starówkę
  • Teatrzyk pt. „Dwa serca” w wykonaniu Teatru Conieco
  • Koncert Muzyczny
  • Zajęcia „Ciekawy Świat”
czerwiec
lipiec 2018
  • Spotkania integracyjne dla „nowych” dzieci przedszkolnych, które przyjdą do przedszkola we wrześniu 2018 roku