Nasze przedszkole

W roku szkolnym 2022/2023 do naszego przedszkola uczęszcza 100 dzieci
w wieku od 3 do 6 lat.

Są one podzielone na cztery grupy:
3-latki z dodatkowym językiem angielskim*
3,4-latki z dodatkowym językiem angielskim*
4,5-latki z dodatkowym językiem angielskim*
5,6-latki z dodatkowym językiem angielskim*

* więcej o grupach angielskich w zakładce 'język angielski’

każda grupa ma swoją nazwę:
Grupa I „Kangurki”
Grupa II „Króliczki”
Grupa III „Tygryski”
Grupa IV „Sowy”

Wszystkim zapewniamy troskliwą opiekę w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.

Nasze przedszkole to miejsce przyjazne każdemu dziecku. W wychowaniu stawiamy na podmiotowość, koncentrujemy się na jednostce i jej indywidualnych potrzebach, by dziecko miało szansę poznać siebie, swoje możliwości, nauczyć się wiary we własne siły, osiągać sukces, radzić sobie z porażkami. Realizacja tych zamierzeń jest możliwa dzięki kompetentnej i wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz całemu personelowi, zaangażowanemu w swoją pracę.
Zespół dydaktyczny planując pracę w placówce, kieruje się wytycznymi podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nauczyciele wykorzystują także różne metody pedagogiczne: metodę dobrego startu, metodę teatrzyku KAMISHIBAI, metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogikę zabawy, zajęcia i zabawy terapeutyczne Agnieszki Chartanowicz „Dyscyplina bez nakazu”, pedagogikę działań twórczych oraz glottodydaktykę.

Prowadzone są zajęcia dodatkowe: logopedia, j. angielski, taniec towarzyski, zajęcia judo, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, szachy, zajęcia musicalowe. Zajęcia nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach pracy wychowawczo – dydaktycznej przez nauczycielki przedszkola i lektorki. Zajęcia dodatkowe są odpłatne. Wyjątek stanowi religia, 'język obcy na utrwalenie’, logopedia oraz zajęcia z gimnastyki FIT-KLASA dla 6 latków.

Każda grupa ma do dyspozycji dużą i dobrze wyposażoną salę do zajęć i zabaw. W każdej sali zorganizowane są kąciki zabaw, stoły i krzesełka dostosowane są wysokością do wzrostu dzieci. Ponadto przedszkole posiada: salkę gimnastyczną  do zajęć gimnastyki  i rytmiki (wyposażoną w sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, między innymi: pianino), a także do zajęć dodatkowych, szatnie dla dzieci, gabinet logopedyczny oraz bibliotekę. Mamy również ogród wyposażony w drewniany sprzęt do zabaw sprawnościowych, zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownice, bieżnie na hulajnogi oraz  alejki.

Przedszkole organizuje wiele ciekawych imprez: urodziny Kubusia Puchatka, Andrzejki, Mikołajki, spotkania opłatkowe, bale karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, festyn sportowo – rekreacyjny organizowany z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Ojca, uroczyste zakończenie roku szkolnego, kolorowy dzień, spotkania z ludźmi różnych zawodów. Co miesiąc odbywa się koncert muzyczny „Bajnutek” z udziałem artystów i zespołów muzycznych oraz przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów teatrów dziecięcych. Dzieci wyjeżdżają na wycieczki całodzienne do ciekawych miejsc na Kaszubach, oraz kilkugodzinne: do muzeów, do Teatru Miniatura i Teatru Muzycznego, do lasu.

 


Szczycimy się dużym zaangażowaniem rodziców w działalność przedszkola. Zawsze możemy liczyć na pomoc w realizacji ciekawych inicjatyw. Rodzice chętnie uczestniczą w zajęciach otwartych, prezentują dzieciom swoje profesje, a także przygotowują, we współpracy z nauczycielkami, własne przedstawienia (z cyklu „Rodzice Dzieciom”).

W przedszkolu panuje miła, ciepła i rodzinna atmosfera.

Osoby współpracujące z przedszkolem:
– lektorzy j. angielskiego z „My Little School”,
– logopeda,
– katecheta,
– nauczyciel pedagogiki specjalnej
– nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
– trener tańca towarzyskiego,
– nauczyciel rytmiki,
– trener szachów,
– trener judo,
– logopeda i psycholog z Przedszkola integracyjnego nr 48
– pedagog i psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4