Koncepcja pracy

KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA:

Wizja Przedszkola

Każdy wychowanek w naszym Przedszkolu będzie radosny,
spontaniczny, a Przedszkole będzie dla niego „bajkowym domem”
pełnym szczęścia i ciekawych doświadczeń.Będziemy wspomagać rodziców w ich roli wychowawczej.Nasi wychowankowie wyrosną na ludzi otwartych i twórczych,
o szerokich zainteresowaniach i o różnych umiejętnościach.Będą świadomymi obrońcami środowiska,
a wartością dla nich będzie znajomość języków obcych.
Cele i zadania

– Absolwent przedszkola: samodzielny i dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole,
– Wspieramy uzdolnienia dzieci,
– Dbamy o właściwe wychowanie patriotyczne, świadomość przynależności narodowej,
– Wychowujemy w ścisłej współpracy z rodzicami by ujednolicić oddziaływania wychowawcze,
– Uczymy 'dobrych manier’,
– Tworzymy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym,
– Zapewniamy odpowiednią bazę i wyposażenie przedszkola
– Promujemy działalność przedszkola w środowisku,
– Dbamy o wychowanie językowe.

Nasze Przedszkole

Nasze przedszkole posiada nazwę i logo. Każda grupa ma swojego bohatera:

Gr.I „Kangurki”
image001
Gr.II „Króliczki”
image002
Gr.III „Tygryski”
image003
Gr.IV „Sowy”
image004

Do kalendarza stałych imprez należy:

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Pasowanie na starszaka
 • Rocznica odzyskania Niepodległości
 • Mikołajki
 • Przedstawienie bożonarodzeniowe
 • Bal karnawałowy
 • Dzień babci i dziadka
 • Tydzień pierwszej pomocy
 • Dzień Świętego Patryka
 • Festyn rodzinny
 • Tydzień malucha
 • Wyjazdy: plenerowe, do muzeów, teatrów, zakładów, całodzienna wycieczka tematyczna,
 • Pożegnanie przedszkola
 • Cykl koncertów muzycznych
 • Spotkania z fizyką i chemią z cyklu „Ciekawy Świat”.

Zestaw programów obowiązujących w przedszkolu

 • Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek WSiP,
 • Koncepcja pracy grup anglojęzycznych „My Little School” w przedszkolach na terenie miasta Gdańska,
 • Program autorski: „Świat kolorem malowany”,
 • Program adaptacyjny „Witaj nowy przedszkolaku”,
 • Gdańsk, jemy zdrowo”,
 • Projekt autorski „Guzikowa matematyka”,
 • Program autorski „Natura wokół nas”,

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez:

 • Uroczystości z fabułą Kubusia Puchatka:
 • Urodziny Kubusia Puchatka
 • Urodziny bohaterów grup
 • inne związane z Kubusiem Puchatkiem i bohaterami książki,
 • Wigilia przedszkolna i spotkanie bożonarodzeniowe
 • Kolorowy dzień w ramach programu „Świat kolorem malowany”,
 • Cykl „nauczyciele – dzieciom” i „rodzice – dzieciom”,
 • Wyjazdy integracyjne dla rodzin naszych przedszkolaków i absolwentów.

Język angielski

W naszym przedszkolu proponujemy rodzicom grupy angielskojęzyczne, w których nauczycielki przedszkola współpracują z lektorkami mówiącymi wyłącznie w języku angielskim. Założeniem tej metody jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym jako drugim językiem własnym.
Aby nauka była skuteczna, kontakt z lektorką musi być systematyczny i obejmować możliwie szeroki zakres naturalnych sytuacji komunikacyjnych. Tematyka przyswajania języka podporządkowana jest obowiązującej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz programowi przedszkola.