Najczęściej zadawane pytania

Czy u dzieci w wieku przedszkolnym można zauważyć zainteresowania, zdolności czy zaciekawienia?
U dzieci w wieku przedszkolnym pojawiają się nie tylko zaciekawienia ale i zainteresowania. Dziecko interesuje się tym, co jest dla niego dostępne poznawczo, co może dotknąć, dostrzec i określić w postaci problemu. Obszar jego zainteresowań uwarunkowany jest stopniem rozwoju emocjonalnego, umysłowego a także posiadanym zasobem wiadomości.Dziecko w wieku przedszkolnym rozbudza swoje zainteresowania i nabywa nowe w środowisku rodzinnym przez obserwację, naśladownictwo, wspólne spędzanie czasu, zabawę czy zadawane pytania. Również nauczyciel jest odpowiedzialny za rozwijanie i kształtowanie zainteresowań. On prowadzi zajęcia, czyta książki, przeprowadza eksperymenty, tworzy kąciki zainteresowań, zapoznaje z nowym nieznanym światem. Wiek przedszkolny jest niezwykle dogodny aby kształtować trwałe nawyki i zainteresowania.

Zainteresowania dziecięce można rozpatrywać zarówno z rozwojowego jak i indywidualnego punktu widzenia. Zainteresowania u dzieci zmieniają się wraz z wiekiem. Można je podzielić na cztery grupy:

 • zainteresowania sportowo- turystyczne
 • zainteresowania artystyczne,
 • zainteresowania umysłowe,
 • zainteresowania praktyczno – techniczne.

Wśród wielu czynników mających wpływ na zainteresowania eksponowana jest rola przedszkola i pracujących w niej nauczycieli. Otaczający nas świat dostarcza dzieciom wiele bodźców, które powodują powstawanie zainteresowań dziecięcych i jeśli otacza się je należytą opieką przez odpowiedzialne i odpowiednio przygotowane osoby zainteresowania rozwijają się szybciej i mają szansę na utrwalanie się.

Co to jest teatrzyk Kamishibai, który stosujemy w naszym przedszkolu?

Teatrzyk Kamishibai to inaczej „ obrazkowy teatr”. Przedstawienia Kamishibai stanowią doskonałą pomoc dydaktyczną oraz świetną formę zabawy, dają dużo radości , zwiększają pewność siebie co prowadzi do poczucie sukcesu. Teatrzyk ten jest narzędziem edukacyjnym o szerokim zastosowaniu na różnych poziomach rozwijania umiejętności u dzieci.
Możliwości, jakie daje teatrzyk:

 • opowiadanie własnymi słowami gotowych baśni,
 • czytanie na głos gotowych baśni,
 • ilustrowanie znanych baśni lub innych opowiadań,
 • wymyślanie własnych lub wspólnych opowiadań,
 • ilustrowanie własnych opowiadań,
 • pisanie scenariuszy,
 • prezentowanie opowiadań w językach obcych.

Jak państwo reagują, gdy do przedszkola przychodzą chore dzieci lub dziecko rozchoruje się w przedszkolu?

Dzieci chore nie przychodzą do przedszkola, a po przebytej chorobie rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.Gdy dziecko w czasie dnia dostanie gorączki lub coś je boli, zawiadamiamy rodziców i prosimy by jak najszybciej odebrali pociechę i udali się do lekarza. Często, gdy chore dziecko czeka na rodzica – kładziemy je na leżaczek i przykrywamy kocykiem.

Jak panie postępują w przypadku, gdy dziecko płacze?
Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie. Jeżeli tego potrzebuje przytulamy je, rozmawiamy, bierzemy na kolana. Staramy się tak zagospodarować mu czas, aby dobrze się bawiło. Dzieci z reguły nie płaczą cały dzień. Wiemy, że dla rodzica może być trudne rozstanie się z płaczącą „pociechą”. Jak do tego się przygotować – nauczymy rodziców podczas 'dni adaptacyjnych’ przed pierwszym dniem w przedszkolu.
Moje dziecko w chwilach smutku lubi przytulić się do mnie. Martwię się jak poradzi sobie beze mnie?
W naszym przedszkolu staramy się stworzyć ciepłą i rodzinną atmosferę. Panie wiedzą jak ważne dla dziecka w każdym wieku jest przytulenie, okazanie zrozumienia,po to aby dziecko czuło się bezpieczne i kochane.
W jaki sposób będziemy informowani o tym, jak radzi sobie nasze dziecko?
Każdego dnia rano lub po południu można skontaktować się z nauczycielem i na bieżąco dowiedzieć się o postępach czy zachowaniu dziecka. Bardziej skomplikowane problemy można omówić indywidualnie, prosząc nauczycielkę o rozmowę. Wówczas jest na to czas w pokoju z dala od dziecka.
Czy w przedszkolu obchodzone są urodziny dziecka?
Tak, ponieważ jest to bardzo ważna uroczystość dla dziecka. Staramy się stworzyć rodzinną atmosferę, w której dziecko będzie się czuło wyjątkowo. W każdej grupie pani wraz z dziećmi ustala,jak będzie wyglądał ten dzień np. dziecko może być wyróżnione koroną ,dzieci mogą śpiewać piosenki, składać życzenia, przygotować dla solenizanta prezent ( książeczkę z rysunkami -życzeniami, itp.). Każda takiego rodzaju uroczystość stwarza możliwość integracji i lepszego poznania się grupy. Solenizant może tego dnia przynieść cukierki (najlepiej miękkie) i poczęstować wszystkie dzieci. A . starszy przedszkolak, w towarzystwie kolegi odwiedza panie pracujące w przedszkolu, by usłyszeć od nas życzenia.
Czy dzieci mogą przynosić do przedszkola swoje zabawki z domu?
Tak. W każdej grupie we wrześniu nauczycielka razem z dziećmi ustala reguły jakie będą obowiązywały przez cały rok przedszkolny, w tym również rodzaj zabawki jaką można przynieść oraz ustalają dzień tygodnia. Dzień przynoszenia zabawek niesie za sobą duże walory wychowawcze: dziecko uczy się dzielić tym co ma i cieszyć się z zabawki kolegi czy koleżanki. Tego dnia króluje tekst: 'trzeba się dzielić’.
Uwaga, nie przynosimy: broni drewnianej i plastikowej, zestawów LEGO z drobnymi elementami, kosmetyków, piszczałek i trąbek, które zdecydowanie zakłócą zabawę, cennych i kruchych sprzętów.
Jak postępuje przedszkole w przypadku gdy dziecko nie chodzi na religię?
Rodzice sami decydują, czy dziecko ma uczęszczać na zajęcia z katechetą. Na początku roku nauczycielka zbiera deklaracje. Dziecko, które nie chodzi na religię to przed rozpoczęciem zajęć wraz z wychowawczynią przechodzą do innej sali gdzie może się pobawić lub wspólnie z panią zajmują pokój logopedyczny by popracować indywidualnie np. zajęcia wyrównujące braki dziecka lub rozwijające jego zdolności.
Moje dziecko jeszcze niezbyt dobrze mówi po polsku, czy to rozsądne zapisywać dziecko do grupy angielskojęzycznej?
Dziecko w wieku przedszkolnym jest w fazie intensywnego rozwoju mowy. Naturalne zatem jest, że nie ma jeszcze w pełni opanowanego języka ojczystego, ale nie stanowi to przeszkody do rozpoczęcia przyswajania sobie drugiego języka.
Nie ma także powodów do niepokoju o rozwój mowy ojczystej – dbają o to nauczyciele naszego przedszkola, a w przypadku wad wymowy, czuwa pani logopeda.
Czego dotyczy diagnoza przedszkolna?
Diagnoza jest przeprowadzana przez nauczycieli w przedszkolach rok przed obowiązkiem nauki w klasie I. Nauczyciele zostali specjalnie do tego przeszkoleni. Jej celem jest m.in. sprawdzenie gotowości szkolnej dziecka. Dzięki temu nauczyciele i rodzice mogą zapoznać się z rozwojem i możliwościami dziecka. Pozwoli to rodzicom podjąć decyzję o wysłaniu dziecka do szkoły. Dla nauczycieli są to bardzo cenne informacje, które pozwolą opracować i realizować indywidualne programy nauczania w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole. po przeprowadzeniu przez nauczycieli diagnozy przeprowadza się konsultacje z rodzicem w celu przekazania informacji o dziecku i podjęcia ewentualnych kroków w celu pomocy dziecku w trudnościach. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą mogły pogłębić diagnozę w wypadku zaobserwowania jakiś specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka.
Czy dziecko, które nie radzi sobie w przedszkolu, upora się z wyzwaniami, które postawi przed nim szkoła?
Rodzice dziecka, które nie radzi sobie w przedszkolu, powinni porozmawiać z jego nauczycielem. Wyniki diagnozy gotowości oraz ocena nauczyciela na temat przygotowania dziecka, również pod względem kontaktów z rówieśnikami, da pełny obraz sytuacji. Jeśli rodzice i nauczyciel mają wątpliwości, prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem dla dziecka będzie pozostanie jeszcze rok w edukacji przedszkolnej („roczne przygotowanie przedszkolne” w przedszkolu lub szkole podstawowej). W decyzji pomorze badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i rozmowa z pedagogiem. Z 'opinią’ z Poradni rodzice muszą się zgłosić do dyrektora szkoły rejonowej, który podejmie decyzję o odroczeniu.