Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywać się w miesiącu marcu 2024 (składanie wniosków wraz z załącznikami od 1.03 od godz. 12.00 do 15.03 do godz. 16.00)

Drodzy rodzice!
A więc to już? – Państwa dzieci są już wystarczająco duże, żeby rozpocząć przygodę w przedszkolu?
I to nie byle jakim! Nasze przedszkole prowadzi edukację w systemie dwujęzycznym. Dzieci uczęszczają do grup, gdzie oprócz dwóch polskich nauczycielek przez 4,5-5h dziennie jest z nimi również lektorka języka angielskiego, zwracająca się do nich tylko w tym języku.
Dzieci mają możliwość wzrastania w środowisku dwujęzycznym.
Wśród korzyści wynikających z tego faktu (poza oczywistą czyli umiejętnością komunikacji w dwóch językach) wymienić można pozytywny wpływ na:
⁃ rozwój poznawczy i myślenie kreatywne dziecka;
⁃ dobre wyniki w nauce w przyszłości;
⁃ relacje społeczne oraz adaptację społeczną i kulturową;
⁃ zdrowie dziecka (ze względu na profilaktykę chorób neurologicznych).
Żeby rozwiać wszelkie obawy przypominamy, że:
⁃ dwujęzyczność nie powoduje opóźnionego rozwoju mowy – nie ma na to dowodów naukowych, a zaburzenia mowy występują zarówno u dzieci jedno jak i i wielojęzycznych,
⁃ w grupach przedszkolnych zawsze jest osoba mówiąca w języku polskim, która będzie zareagować w nagłych sytuacjach i pomoże dziecku, kiedy zajdzie taka potrzeba,
⁃ z naszego doświadczenia wynika, że na pierwszym etapie nauki nie wszystkie dzieci od razu wypowiadają się w drugim języku, a następuje to z biegiem czasu wraz z osłuchaniem się z językiem. Jeżeli interesuje Państwa temat dwujęzyczności i chcieliby się Państwo dowiedzieć czegoś więcej, zachęcamy do rozmowy z naszymi lektorkami języka angielskiego oraz nauczycielkami.
ŻYCZYMY DZIECIOM ŚWIETNEJ DWUJĘZYCZNEJ ZABAWY W NASZYM PRZEDSZKOLU!

W terminie 1 marca od godz. 12.00 do 15 marca 2024 do godz. 16.00 należy zapisać dziecko na rok szkolny 2024/2025. W tym celu należy wejść na stronę https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk i :

  • wprowadzić dane dziecka
  • wydrukować kartę zgłoszenia
  • wydrukować lub skompletować załączniki potwierdzające zaznaczone kryteria
  • podpisaną przez rodziców kartę zgłoszenia należy przynieść do przedszkola pierwszego wyboru,

UWAGA: wraz z kartą zapisu dziecka do przedszkola należy dostarczyć zaświadczenia dotyczące zaznaczonych na formularzu kryteriów naboru (patrz: tabela dot. kryteriów).

W dniu 27 marca 2024 r. o godz. 15.00 w przedszkolu będzie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki rekrutacji rodzic może również sprawdzić logując się na stronie internetowej dla rodziców.

Od dnia 3 do 10 kwietnia 2024 do godz. 16.00 rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. Dyrektor będzie podpisywała z rodzicami deklarację dotyczącą czasu pobytu dziecka oraz aplikację do Szkoły Językowej „My Little School”.

­­­­­W roku szkolnym 2024/2025 planujemy następujące grupy:

  • Grupa I: 3-latki z językiem angielskim
  • Grupa II: 4-latki z językiem angielskim
  • Grupa III: 4,5-latki z językiem angielskim
  • Grupa IV: 5,6-latki z językiem angielskim

­­­­­Wszelkich  informacji  udzieli  Państwu  dyrektor  Przedszkola:
poniedziałek: 10.00-13.00 (oprócz 4.03)
środa: 8.00-17.00 – dyżur dla rodziców
czwartek:  10.00-12.00 (oprócz 7.03)

Więcej informacji na: www.gdansk.pl

nowauchwała nr LXX/1793/23 Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli … prowadzonych przez Gminę Gdańsk