Nabór do przedszkola

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 4 marca 2019 roku

W terminie 4 marca od godz. 9.00 do 15 marca do godz. 15.00 należy zapisać dziecko na rok szkolny 2019/2020. W tym celu należy wejść na stronę https://portal.edu.gdansk.pl a następnie:

  • wprowadzić dane dziecka
  • wydrukować kartę zgłoszenia, podpisać przez rodziców
  • kartę zgłoszenia należy przynieść do przedszkola pierwszego wyboru,

UWAGA: wraz z kartą zapisu dziecka do przedszkola należy dostarczyć zaświadczenia dotyczące zaznaczonych na formularzu kryteriów naboru (patrz: tabela dot. kryteriów: zasady rekrutacji 2019).

W dniu 27 marca 2019 r. o godz. 15.00 w przedszkolu będzie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych. Wyniki rekrutacji rodzic może również sprawdzić logując się na stronie internetowej dla rodziców.

Od dnia 28 marca do 3 kwietnia 2019 do godz. 15.00 rodzice muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka. Dyrektor będzie podpisywała z rodzicami deklarację dotyczącą czasu pobytu dziecka oraz aplikację z Centrum Edukacyjno-Usługowym „My School”.

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy następujące grupy:

Grupa I: 3-latki z językiem angielskim
Grupa II: 4-latki z językiem angielskim
Grupa III: 5-latki z językiem angielskim
Grupa IV: 6-latki z językiem angielskim

Wszelkich  informacji  udzieli  Państwu  dyrektor  Przedszkola:

poniedziałki: 8.00-13.00
czwartki: 8.00-17.00 dyżur dla rodziców
piątki: 10.00-12.00 i 15.30-17.00

Więcej informacji na:  

www.gdansk.pl